REGULAMENT FIDELITY CARD

REGULAMENTUL GENERAL AL PROGRAMULUI DE FIDELITATE LEONARD COLLECTION Fidelity Card

 

 1. ORGANIZATOR

SC LEONARD COLLECTION SRL, cu sediul în Str. Pestalozzi nr. 20, Timișoara, jud. Timiș, România, CUI : RO 13824128, înregistrată la ORC Timiș cu nr J35/408/2001. Operator notificat la ANSPDCP cu numărul de înregistrare 0015955/27.06.2016.

 

 1. PROTECTIA DATELOR

Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice SC  LEONARD COLLECTION SRL  are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră.  Scopul colectării datelor solicitate este susținerea activităților de derulare a programelor noastre de reclamă, marketing, publicitate și comunicare de oferte şi pentru emiterea  LEONARD COLLECTION Fidelity Card.

Solicităm furnizarea datelor precum nume, prenume, adresă poștală completă, adresa de e-mail, număr de telefon mobil, acestea fiind necesare pentru identificarea dumneavoastră în vederea stabilirii relaţiei contractuale dintre dumneavoastră şi SC LEONARD COLLECTION SRL, pentru a putea intra în programul de fidelitate și pentru primirea de oferte şi reclame din partea SC LEONARD COLLECTION SRL. Refuzul dumneavoastră de a răspunde acestor solicitări, determină imposibilitatea creării unei oferte conforme cu cele menţionate și prin urmare nu va fi posibilă participarea la Programul LEONARD COLLECTION  Fidelity Card.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator în scopul menţionat în prezentul regulament. Conform Legii nr. 677/2001 beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată trimisă către sediul Organizatorului sau la adresa card@leonard-collection.ro. În acest caz veți pierde calitatea de participant la programul LEONARD COLLECTION Fidelity Card și nu veți mai putea beneficia de avantajele programului. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Acordul dumneavoastră presupune exprimarea expresă şi fără echivoc a consimţământului cu privire la dreptul Organizatorului de a stoca, folosi şi prelucra în scopuri de marketing, reclamă şi publicitate datele furnizate pe durata derulării programului, iar ambele părţi consideră condiţiile şi prevederile enumerate în prezentul Regulament ca fiind obligatorii pentru ele.

Regulamentul General stă la dispoziția oricărui participant la program  pentru consultare  în oricare din magazinele LEONARD COLLECTION  și pe site-ul  www.leonard-collection.ro. Organizatorul  își rezervă dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament General, orice modificare intrând în vigoare numai după anunțul prealabil de prezentare a acestor modificări în mod public, la vedere în magazinele LEONARD COLLECTION și pe site-ul propriu de mai sus. Nici o modificare sau suspendare nu dă dreptul unei îndemnizații oricărui membru și nici un membru nu va putea face nici un fel de recurs împotriva SC  LEONARD COLLECTION SRL.

 

 1. TERITORIALITATEA

Programul de fidelitate LEONARD COLLECTION Fidelity Card prezentat în acest regulament, se desfasoară pe întreg teritoriul României în magazinele LEONARD COLLECTION.

 

 1. DURATA PROGRAMULUI

Programul LEONARD COLLECTION Fidelity Card are durată nedeterminată. Organizatorul are dreptul să hotărască în orice moment încetarea sau modificarea programului. Înștiințarea referitoare la încetarea programului va fi afișată de LEONARD COLLECTION cu cel puțin 15 zile înainte de data încetării programului în toate magazinele LEONARD COLLECTION, într-un loc vizibil și pe site-ul propriu www.leonard-collection.ro. Programul LEONARD COLLECTION Fidelity Card se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentului Regulament General.

 

 1. ÎNSCRIEREA ÎN PROGRAM

Poate fi membru al programului  LEONARD COLLECTION Fidelity Card,  orice persoană fizică care a împlinit 18 ani, denumit în continuare “Participant”. La program se poate participa numai prin  completarea câmpurilor obligatorii și semnarea FORMULARULUI DE ÎNSCRIERE în programul LEONARD COLLECTION Fidelity Card. Formularul de înscriere face parte integrantă din prezentul Regulament ca Anexa  1 și este accesibil în formă fizică în oricare din magazinele LEONARD COLLECTION și pe www.leonard-collection.ro. Participantul este obligat să completeze integral formularul de înscriere cu date reale, folosind litere de tipar, lizibile.  Câmpurile obligatorii sunt următoarele: nume, prenume, sex, adresă, data nașterii, telefon mobil, adresa de e-mail și semnatura. Formularul de înscriere în program se completează și se predă personalului din magazinele LEONARD COLLECTION prezente la casa de marcat. Formularul care este nesemnat sau conține date parțiale sau eronate nu este valid, iar posesorul acestuia nu va putea beneficia de avantajele LEONARD COLLECTION Fidelity Card.

 

 1. OBȚINEREA CARDUL DE FIDELITATE LEONARD COLLECTION

Cardul “LEONARD COLLECTION Fidelity Card” se acordă îndeplinind cumulativ următoarele două condiții:

1 –  Efectuarea pentru cel puțin o dată (în aceeași zi calendaristică) a unor cumpărături mai mari sau egale cu  600 lei * în magazinele LEONARD COLLECTION.

2 –  Înscrierea in Programul  LEONARD COLLECTION Fidelity Card și acceptarea calității de  “Participant”, prin completarea și semnarea Formularului de înscriere explicitat mai sus în cap. 5 și prezentat în Anexa 1 a prezentului Regulament.

*Doar produse care nu sunt supuse altor promotii

 

 1. BENEFICIILE FIDELITY CARD

Posesorul unui card  LEONARD COLLECTION Fidelity Card, va beneficia de la început de o reducere de 10% pentru cumpăraturile efectuate.  Ulterior primei achiziții, pe întreaga perioadă de valabilitate a cardului, la orice cumpărătură efectuată și  indiferent de valoarea achizitionată, “Participantul ” va beneficia în permanență de o reducere de 10% din valoarea cumpărăturilor achiziționate. Reducerea este valabilă în toate magazinele LEONARD COLLECTION și nu include produsele aflate deja în alte promoții.

Invitații la evenimentele organizate de Leonard Collection: prezentări de moda, lansări de colecție, vanzări promoționale cu circuit închis.

Posibilitatea de a afla în avans planul promoțional.

Cardul va permite deținătorului posibilitatea de a primi notificări cand apar produse noi în magazine și de a rezerva un produs în magazin pentru cel mult 5 zile.

 

 1. FOLOSIREA CARDULUI DE FIDELITATE LEONARD COLLECTION

Utilizarea LEONARD COLLECTION Fidelity Card, se poate face numai de către titularul acestuia. În caz contrar, titularul acestuia își asumă întreaga responsabilitate privind orice problemă ce poate apărea în legatură cu beneficiile programului LEONARD COLLECTION  Fidelity Card.

Pentru a beneficia de avantajele programului LEONARD COLLECTION Fidelity Card, posesorul cardului de fidelitate, trebuie să-l  prezinte în momentul achiziției operatorului de la casa de marcat a  magazinului. După scanarea cardului cu cititorul de cod de bare acesta va înapoia cardul catre Posesor și va putea vizualiza  numele, prenumele și data nașterii posesorului de card pentru a-l ajuta la identificarea acestuia.

Sistemul este centralizat și cuprinde toate magazinele noastre, astfel încât posesorul poate beneficia de discountul cuvenit în oricare magazin LEONARD COLLECTION din țară.

Participantul la campanie va ridica cardul în cel mult 7 zile din magazinul LEONARD COLLECTION în care au fost îndeplinite condițiile de înscriere în programul LEONARD COLLECTION Fidelity Card.

Posesorul de LEONARD COLLECTION Fidelity Card care înainte de efectuarea cumpărăturii  nu prezintă cardul pentru scanare, nu va beneficia de discounturile destinate posesorilor de LEONARD COLLECTION Fidelity Card. Fiecare participant are dreptul la un singur card LEONARD COLLECTION   Fidelity Card. Falsificarea oricărui card se pedepsește conform Legilor în vigoare. În cazul folosirii cardului de către altă persoană decât titularul, acesta va fi retras și anulat.

Pentru protecția participanților la programul de fidelitate, organizatorul sau angajații acestuia vor solicita participantului un act de identitate la utilizarea cardului LEONARD COLLECTION Fidelity Card.

Cardul LEONARD COLLECTION Fidelity Card nu este un instrument de plată. Posesorul nu poate achiziționa produse sau servicii pe baza acestui card, poate doar beneficia de avantajele oferite de către SC  LEONARD COLLECTION SRL, conform prezentului Regulament.

In plus față de cardul din prezentul regulament, SC  LEONARD COLLECTION SRL  poate emite și alte tipuri de carduri, adresate anumitor categorii de clienți, în baza unor alte regulamente distincte.

Organizatorul își rezervă dreptul de a verifica corectitudinea informațiilor declarate de Participant în Formularul de Înscriere din programul LEONARD COLLECTION Fidelity Card  la momentul semnării Formularului de Înscriere.

 

 1. DEZACTIVAREA CARDULUI DE FIDELITATE LEONARD COLLECTION

Dezactivarea LEONARD COLLECTION Fidelity Card se poate efectua în următoarele cazuri:

 • La cererea expresă a posesorului de card de a dezactiva cardul, printr-o adresă semnată, datată și transmisă catre sediul organizatorului sau către card@leonard-collection.ro. Dezactivarea se va realiza în 30 de zile de la primirea solicitării de către organizator.
 • La cererea expresă a posesorului de a șterge datele cu caracter personal din baza de date a organizatorului sau de a nu prelucra datele cu caracter personal. Cererea semnată, datată și transmisă către sediul organizatorului sau către card@leonard-collection.ro. Dezactivarea se va realiza în 30 de zile de la primirea solicitării de către organizator.
 • Dacă în termen de 6 luni de la ultima utilizare, posesorul cardului nu mai efectuează nici o altă cumparatură din magazinele LEONARD COLLECTION , cardul este declarat inactiv și este în mod automat dezactivat, iar Participantul va pierde orice beneficiu atașat calității de posesor al LEONARD COLLECTION Fidelity Card.  Pentru  activare, este din nou necesară îndeplinirea  cumulativă a celor două condiții precizate mai sus, la  începutul art. 6.
 • În caz de fraudă, tentativă de fraudă sau în cazul folosirii inadecvate a programului de fidelitate.
 • ÎNLOCUIREA CARDULUI LEONARD COLLECTION :

Se poate face în cazul deteriorării, pierderii, furtului acestuia sau în cazul schimbării numelui posesorului de card. În aceste cazuri, participantul posesor al LEONARD COLLECTION Fidelity Card este rugat să se prezinte în cel mai apropiat magazin din rețeaua LEONARD COLLECTION, sau să anunțe în maxim 24 de ore, la telefon 0728 444 785 – număr cu tarif normal în rețeaua ORANGE,  numele, adresa și celelalte date de identificare, pentru blocarea acestui card în sistem. Doar în acest caz, participantul are dreptul la emiterea unui nou card, iar în perioada de înlocuire a cardului, care nu va depăși 45 de zile, este posibilă păstrarea facilităților de acordare a discountului cuvenit posesorului de card prin  identificarea Participantului în baza declarării numelui , prenumelui și data nașterii, operatorului de la casa de marcat din magazin în momentul achiziției de produse.

Organizatorul are dreptul de a verifica daca înlocuirea cardului sau emiterea unui nou card este sau nu motivată și eventual să refuze emiterea unui nou card.

 

 1. SERVICIUL CLIENȚI PENTRU LEONARD COLLECTION Fidelity Card

Participanții la Programul LEONARD COLLECTION Fidelity Card pot obține informații referitoare la funcționarea programului de fidelitate și folosirea cardului apelând numarul de telefon 0728 444 785 –  număr cu tarif normal în rețeaua ORANGE sau din magazinele LEONARD COLLECTION. Posesorul cardului de fidelitate va anunța la același numar de telefon, orice schimbare a datelor declarate în formularul de înscriere (adresă, telefon, email etc) și de asemenea va anunța pierderea, furtul sau deteriorarea cardului de fidelitate.

Pentru protejarea datelor personale, operatorul telefonului anunțat,  va solicita anumite informații pentru a stabili identitatea apelantului posesor de card. Dacă operatorul de la serviciul clienți considera că nu a primit informații corecte pentru identificarea posesorului, poate refuza furnizarea de informații și este necesară deplasarea într-un magazin LEONARD COLLECTION pentru formalitățile de mai sus.

Serviciul clienți pentru LEONARD COLLECTION Fidelity Card este deschis și poate fi folosit de luni pană vineri între orele 09.00 – 17.00, cu excepția sărbătorilor legale.

Posesorii de card pot comunica cu organizatorul și prin email: card@leonard-collection.ro.

Timișoara,

01.06.2017

„Pentru informații detaliate despre celelalte programe operaționale cofinanțate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitați
www.fonduri-ue.ro